اي عشق عزيز هر جا هستي ، من بندهء  درگاه  تو هستم          تا يك قدمي به مرگ مانده ، اي عشق هواخواهِ تو هستم  

جواد يساري : يكي از خوانندگان مورد علاقه ام مي باشد كه اطلاعات چنداني راجع به او ندارم و با اينكه صداي خوبي داشته و از همه مهمتر اشعار ترانه هاي او بسيار پرمعنا و زيبا مي باشد ولي در هيچ يك از راديوهاي فارسي زبان نامي از او برده نمي شود. اين خواننده قديمي بعد از انقلاب به جاي اينكه خود را به آب و رنگ فرنگ بفروشد و براي خالي نبودن عريضه هر از چند گاهي دم از وطن و هموطن و ... بزند در ايران ماند و سكوت را به خوش گذراني در غربت ترجيح داد. چند سال پيش نيز با مساعد شدن اوضاع كارهاي هنري يك كنسرت در دبي برگزار كرد.

يكي از زيباترين و ماندگارترين ترانه هاي جواد يساري , ترانهء صبر ايوب مي باشد كه متن شعر در ذيل صفحه آورده شده با ذكر اين نكته كه كسي كه به انتظار مي نشيند به مرور زمان سرد مي شود و كسي كه از سفر برمي گردد ميل و اشتياق او براي ديدن عزيزانش بيشتر از زماني است كه سفر كرده ولي در شعر برعكس گفته شده است. به همين خاطر و همچنين به خاطر علاقهء زيادي كه به اشعار ترانه هاي اين خواننده داشتم شعر گفته بودي اگه من بيام دوباره را بر همان وزن شعر صبر ايوب نوشتم كه متن آن در قسمت اشعار گذاشته شده است البته آن جملات ناقص من كجا و شعر به اين زيبايي كجا ؟!؟!؟!؟